Dobro došli na naš Pyramid Yoga Fest!

Vjerujemo da se naše zajedničke vrijednosti mogu ostvariti kroz sedam važnih tema koje grade savjestan i ispunjen život, na kojima se zasniva i naš festival. Iako postoji mnogo načina da pronađete svoje istinsko ja, mi naše puteve pronalazimo kroz ovih sedam osnovnih stubova. Baš kao što tražimo ravnotežu u sedam čakri kako bismo omogučili energiji njen tok ka nama, tako istražujemo sedam moćnih tema kako bismo postigli veću ravnotežu i poravnanje na individualnom, lokalnom i širem društvenom nivou:

1.Muzika

2.Joga i meditacija

3.Umjetnost i kreativnost

4.Wellness

5.Predavanja i radionice

6.Organska, lokalna, veganska ishrana

7.Istraživanjei aventure