Budite naš volonter u organizaciji prvog Pyramid Yoga festivala u Bosni i Hercegovini!

Molimo vas da ispunite OVAJ OBRAZAC.

Registrujte se kao volonter !

Naši volonterski timovi će imati posebnu ulogu u realizaciji festivala i bitnu ulogu unutar svih aktivnosti .

Obaveze:

Festival ćete obogatiti vašim angažmanom osam sati dnevno u različitim smjenama. Volonterski angažman uključuje rad u smjenama po 4h, dva puta dnevno sa pauzama. Očekujemo od vas da podržite sve naše aktivnosti sa vašim supervizorima.

Beneficije:

Naučit ćete kako raditi za velike kulturne događaje, pronaći prijatelje i napraviti pozitivne razlike u našim projektima.

Imat ćete tri besplatna obroka dnevno , smještaj i pristup svim koncertima i drugim aktivnostima na mjestu održavanja, dok ne radite u vašoj smjeni.

Ako ste zainteresirani, molimo vas da KLIKNETE OVDJE ili nas kontaktirajte sa CV na:

volonteri@pyramidyogafest.org