Vijesti o Pyramid Yoga Festu u bosanskoj štampi!

KLIX (21. juni)
SARAJEVO NOCU (21. juni)
DEPO (19. juni)
MREZA ZA IZGRADNJU MIRA (19. juni)
KLIX ( 27. maj)
BiH VIJESTI (27. maj)